logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2020 r.

Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności w Promocje365 („Firma”, „my”, „nas”, „nasz”). Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem hello@weare365.io .

Kiedy Ty i ogólnie korzystasz z naszych usług ("Usług", które obejmują), doceniamy, że powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o polityce prywatności staramy się jak najdokładniej wyjaśnić, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują nasze), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się z wyraźnym zainteresowaniem uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w tych działaniach (jak publikować wiadomości na naszych forach internetowych lub brać udział w konkursach, konkursach lub loterie ) lub w inny sposób, gdy się z nami skontaktujesz. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji z nami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu danych Twojego istniejącego konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, zbierzemy informacje opisane w sekcji zatytułowanej „W JAKI SPOSÓB OBCHODZIMY SIĘ Z TWOIMI LOGINAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI” poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

Podsumowując: Niektóre informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia, są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej witryny.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy je odwiedzasz, używasz lub przeglądasz. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adres URL strony odsyłającej, nazwa urządzenia , kraj, lokalizacja. , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych informacji oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszego oraz do naszych wewnętrznych celów sprawozdawczych i analitycznych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

2. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE NIKOMU?

Konkluzja: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu przestrzegania przepisów, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub przestrzegania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną: W szczególności możemy potrzebować przetwarzać Twoje dane lub udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności od innej firmy. Współpracownicy. Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku wymagamy, aby te podmioty stowarzyszone przestrzegały niniejszej informacji o polityce prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie podmioty zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.

Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować określone produkty.

3. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

Konkluzja: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

4. JAK ZARZĄDZAMY TWOIMI INFORMACJAMI?

Konkluzja: jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do niektórych informacji o Tobie.

Nasza strona oferuje możliwość rejestracji sterować i logować się za pomocą danych konta w mediach społecznościowych strony trzeciej (takich jak loginy do Facebooka lub Twittera). Gdy zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy od Twojego dostawcy mediów społecznościowych określone informacje o Twoim profilu. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często zawierają Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe i inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na tej platformie mediów społecznościowych.

Informacje, które otrzymujemy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o polityce prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych użytkownikowi w stosownych przypadkach. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne wykorzystanie Twoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich informacją o ochronie prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane oraz jak możesz ustawić swoje preferencje dotyczące prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

5. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: możemy przenosić, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twoje. Nasze serwery znajdują się pod adresem. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych danych z zagranicy, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIONE KTOŚ KOMUŚ?” powyżej) , w i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy, które są tak kompleksowe, jak w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne kroki, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

Konkluzja: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga, abyśmy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres dłuższy niż 180 dni.

Jeżeli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w plikach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

Konkluzja: nie gromadzimy świadomie ani nie handlujemy danymi od dzieci poniżej 18 roku życia.

Nie żądamy świadomie danych ani marketingu dla dzieci poniżej 18 roku życia. Korzystając z serwisu, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na wykorzystanie. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe zostały zebrane od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki w celu natychmiastowego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli wiesz o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem hello@weare365.io ​​.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Krótko mówiąc: w każdej chwili możesz przejrzeć, zmienić lub anulować swoje konto.

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm . Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje o swoim koncie lub zlikwidować konto, możesz: Jeśli poprosisz o anulowanie swojego konta, dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować pewne informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniu, egzekwować nasze Warunki korzystania i / lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych. Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych do Ciebie e-mailach lub kontaktując się z nami, korzystając z podanych przez nas danych. są podane poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mailowej; jednak nadal możemy kontaktować się z Tobą, na przykład, aby wysyłać Ci wiadomości e-mail związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, aby odpowiadać na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niekomercyjnych.

9. ELEMENTY STEROWANIA DLA FUNKCJI BRAKU OBSERWACJI

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre systemy operacyjne i aplikacje mobilne wzawierać funkcję lub ustawienie „Nie śledź” („DNT”), które można włączyć, aby wskazać preferencje dotyczące prywatności, tak aby dane dotyczące działań związanych z przeglądaniem online nie były monitorowane i gromadzone. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie komunikują Twoją decyzję, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Konkluzja: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych. Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii zażądać od nas i uzyskać od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli dotyczy), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikujesz publicznie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zapewnimy, że dane nie będą na nim publicznie wyświetlane, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub całkowicie usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

11. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

Konkluzja: Tak, zaktualizujemy to powiadomienie, jeśli będzie to konieczne, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy powiadomić Cię, publikując informację o takich zmianach w widocznym miejscu lub wysyłając Ci powiadomienie bezpośrednio. Zalecamy częste zapoznawanie się z niniejszą informacją o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres hello@weare365.io

13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

Na podstawie obowiązującego prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku, klikając tutaj. Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 30 dni.

Promocje 365 Copyright © 2024 Promocje 365. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub powielanie tekstów bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Zdjęcia produktów, obrazy i broszury służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Obniżone ceny pochodzą od oficjalnych dystrybutorów wymienionych na tej stronie. Oferty są ważne od i do daty wygaśnięcia lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie może być wykorzystywana do reklamacji produktów. Ceny mogą się różnić w zależności od lokalizacji.